English

Newyddion, Gwybodaeth a Dogfennau

Cyngor Cymuned Banwy

Mae'r wyth Cynghorydd Cymunedol o dan arweiniad David ein cadeirydd yn awyddus i wrando ar ac ymateb i farn y cyhoedd  gyda'r bwriad o amddiffyn a sicrhau dyfodol ein hamgylchedd, diwylliant a'n gwasanaethau ond gyda golwg at ddatblygiadau effeithiol a hir dymor.

Cyngor Cymuned Y Banwy'n cyfarfod yr ail nos Fawrth pob mis.