English

Gillian Jenkinson

Symudais i i'r Llangadfan yn 2007 efo fy ngwr, merch ac ei theulu. Dan ni wedi wneud ein bywyd yma a wedi dod i adnabod yr ardal eithaf da

Mae'r wyrion yn mynd i'r ysgol lleol. Maen nhw yn siarad Cymraeg yn rugl a cymryd rhan yn llawer weithgareddau.

Dw'i yn dysgu Cymraeg ond mae'n cynnydd yn araf!

Mae gen i ddiddordeb yng nghefn gwlad, cerdded a thecstilau creadigol. Dan ni'n cadw defaid a ddefnyddio y cnuau am waith creft.