English

Barry Smith

Mi symudais gyda'm gwraig Sonya o Ganolbarth Lloegr i'r Foel yn 1988 i gychwyn busnes adloniant corfforol.

'Rydym wedi bod yn rhan clos o'r gymdeithas gyfeillgar yma dros y blynydoedd ac 'roeddwn yn falch o dderbyn swydd ar y Cyngor Cymdeithas, gan obeithio talu yn ol fy nyled i'r gymdeithas am eu cymorth.

'Rwyf wedi graddio fel cyfrifydd, ac 'rwyn credu bydd fy mhrofiad mewn busnes o gymorth i'm gwaith fel Cynghorydd.