English

P1000129.JPG

David Smyth

Fe symudodd fy wraig, Yvonne a minnau i'r ardal yn 1999 wedi i mi ymddeol o'm gyrfa fel rheolwr ym maes cludiant a dosbarthiad.

'Rwyf wedi dysgu tipyn bach o'r iaith Cymraeg, ac yn ystod y blynyddoedd diwertha wedi gwasanaethu fel swyddog yn y clwb garddio lleol ac ar Bwllgor y Neuadd.

'Rwyf yn drysorydd i Eglwys Sant Tydecho, Garthbeibio er 2001.