English

Philip Wyn Edwards

Ffermwr lleol a masnachwr amaethyddol Cymraeg adnabyddus.