English

Eich Cynghorwyr

Cofrestr o ddiddordebau yr aelodau: Dim

Enw

Cyfeiriad

Rhif Ffon

E-bost

Philip Edwards

Llwyn Y Grug,

Llangadfan,

SY21 0NW

07831 251037

gwen_edwards234@hotmail.co.uk 

Gweler manylion >

Gillian Jenkinson

Llety Bach,

Llangadfan,

SY21 0PS

01938 820764 naillling3@gmail.com

Gweler manylion >

Richard Jones

Maes Llymystyn

Foel 

Powys

maesllymystyn@aol.com

 

Jim Jones

Blowty,

Llangadfan,

SY21 0PY

01938 820327 blowty68@yahoo.co.uk

Gweler manylion >

Dafydd Williams

Wern,

Foel,

SY21 0NY

01938 820240 dafyddwern@gmail.com 

Gweler manylion >

Louise Smith

Trem Afon

Llangadfan,

SY21 0PW

01938 820650 louise516smith@btinternet.com

Gweler manylion >

Barry E Smith

Lluest Fach,

Foel,

SY21 0PB

01938 280351
07831 553 052
Barrysmithfcca@btinternet.com

Gweler manylion >

David A Smyth

Old School House,

Foel,

SY21 0NT

01938 820103

smythcyngbro@aol.com

Gweler manylion >